Υποτροφία «Άννας & Ελένης Ιορδανίδου»

 
     Ο επικεφαλής των Συλλόγων και της Συντήρησης του Μουσείου King Abdulaziz Center for World Culture, Kingdom of Saudi Arabia, Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου, χορηγεί την ετήσια υποτροφία «Άννας & Ελένης Ιορδανίδου»! 
     Πρόκειται για μια ιδιωτική, ατομική πρωτοβουλία με σκοπό την προώθηση της ειδικής, επιστημονικής έρευνας του υφάσματος και της ενδυμασιολογίας από Έλληνες φοιτητές και μεταπτυχιακούς ερευνητές. Σε εποχές όπου οι φοιτητές απασχολούνται με τις οικονομικές τους απολαβές, η υποτροφία αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για εξέλιξη προς την κατεύθυνση που πραγματικά οι ίδιοι επιθυμούν να γίνουν ειδικοί.
  Εκτός των χρημάτων, υπάρχει δυνατότητα για σταθερή συμβουλευτική βοήθεια για την έρευνα, διάθεση βιβλιογραφίας, δημιουργία επαφών με ειδικούς για περαιτέρω βοήθεια, αναλόγως με το θέμα της έρευνας.
  Απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους, πανεπιστημιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, για την ολοκλήρωση έρευνας της πτυχιακής τους εργασίας. Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ύφασμα ή/και το ένδυμα (ιστορία ή ιστορία της τέχνης, λαογραφία, υφαντουργία, τεχνική ανάλυση, μόδα, συντήρηση ή συνδυασμός τους).


Χρήσιμο link: