Όσοι διαβάζουν βιβλία, θέλουν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους;


    Η εταιρεία ερευνών QED πραγματοποίησε μια εκτενή έρευνα για λογαριασμό των Public που ξεκίνησε από το 2011, με στόχο την διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, και την ανάδειξη του βιβλίου ως μέσο ψυχαγωγίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφουν τις τάσεις, τις προτιμήσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά των αγοραστών, αλλά και την ευρύτερης αγοράς.
    Η έρευνα καταδεικνύει πως εκείνοι που επιλέγουν να διαβάσουν είναι πιο ευτυχισμένοι και θέλουν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους! 
     Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

  • Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες βιβλίων στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού είναι η λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, σύγχρονη, αλλά και κλασσική (68% των συχνών αγοραστών βιβλίων), καθώς και τα επιστημονικά βιβλία τα οποία φαίνεται να έχουν σταθερό κοινό. 
  • Φίλοι, διαδίκτυο και βιβλιοπωλεία αποτελούν τα βασικά μέσα ενημέρωσης για το βιβλίο. 
  • Συχνότερα αγοράζουν οι γυναίκες, οι νέοι και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. 
  • Βασικά κριτήρια επιλογής βιβλιοπωλείου, όπως αποδείχθηκε, είναι οι τιμές, η ποικιλία, η αξιοπιστία, η βολική τοποθεσία, η αισθητική του χώρου, αλλά και το έμπειρο προσωπικό. 
  • Η έρευνα έδειξε ότι ο μέσος αγοραστής αγοράζει 4 βιβλία το χρόνο. 
  • Τέλος, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους άνδρες: από τους αγοραστές βιβλίων, το 57% είναι γυναίκες. Αντίθετα, δεν επιβεβαιώνει θεωρίες και έρευνες που λένε ότι οι νέοι διαβάζουν όλο και λιγότερο. Οι ηλικίες 18-24 ετών αγοράζουν βιβλία σε ποσοστό 66%, το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες.

  Συνεκτιμώντας ποικίλες μεταβλητές που αφορούν την ικανοποίηση από τη ζωή, τη συναισθηματική ισορροπία και την ψυχοκοινωνική ένταξη, υπολογίζεται ότι ο δείκτης υποκειμενικής ευημερίας, που στο σύνολο του πληθυσμού είναι 43%, στους μη αγοραστές βιβλίου είναι 39% ενώ στους συχνούς αγοραστές ανεβαίνει στο 62%. Στο απλούστερο «είμαι ικανοποιημένος από τη ζωή μου» απαντά θετικά το 56% των βιβλιόφιλων έναντι 38% των μη αγοραστών βιβλίου και 42% του γενικού πληθυσμού.
     Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 σε δείγμα 1.000 νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα και σε ανθρώπους ηλικίας 18-64 ετών. Περιλαμβάνει δηλαδή τον ενήλικο αστικό πληθυσμό της χώρας.


Χρήσιμο link: