Ημερίδα «Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2012»


      Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει ημερίδα, τη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, στην αίθουσα "Λυκαβηττός", της Νομικής Βιβλιοθήκης, στην Αθήνα, με τίτλο «Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2012».
     Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παίζει ένα σημαντικό ρόλο, καθώς καθορίζει τα όρια της θεμιτής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να σέβονται τόσο το δικαίωμα των επιχειρήσεων να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα όσο και το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικότητας.    
    Η νέα Πρόταση Κανονισμού της Ε.Ε. για την προστασία των φυσικών δεδομένων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων και την υιοθέτηση νέων κανόνων, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στα ζητήματα αυτά θα αναφερθούν οι ομιλητές που συμμετέχουν στην ημερίδα.
   
Χρήσιμο link: