Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία


     Τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί το προηγούμενο έτος και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η αρμόδια Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με διετή θητεία, μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του.
     Στις 2/11/2012 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τις λίστες για τα Κρατικά Λογοτεχνικά βραβεία, Διηγήματος-Νουβέλας, Μυθιστορήματος, Ποίησης, Δοκιμίου-Κριτικής, Πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, Χρονικού-Μαρτυρίας, καθώς και τις βραχείες λίστες για τα βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης.
      Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους των Κρατικών Λογοτεχνικών βραβείων είναι θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (http://www.yppo.gr)